Wat is Carnaval eigenlijk?

Carnaval is het feestelijke begin van de vasten. Vasten is de periode van veertig dagen voor Pasen, die begint op Aswoensdag. Om de vasten goed te kunnen “overleven” wordt in de dagen voor Aswoensdag een feest gevierd dat we carnaval noemen.

Carnaval is een typisch katholiek feest. Omdat het zuiden van Nederland nog overwegend katholiek is, of een katholieke achtergrond heeft, wordt hier het carnaval het meest intensief gevierd. Met name Noord Brabant en Limburg hebben op dit gebied een naam te verliezen. Dit geldt met name voor “belangrijke” vestigen op de grens van Noord Brabant en Limburg.
Er is ook een verschil tussen de wijze waarop in de steden en in de dorpen carnaval gevierd wordt. In de dorpen is carnaval een meer sociaal gebeuren dat zich voor een belangrijk gedeelte afspeelt binnen carnavalsverenigingen die veelal ook aan optochten deelnemen. Carnaval is een gebeuren dat zich voor een belangrijk deel vóór de eigenlijke carnaval afspeeld. Op de carnavalsdagen is het voor velen een feest voor overdag en veel minder een “uitgaansfeest”, al is niet iedereen het hier mee eens. In de steden (en ik spreek niet uit ervaring) is het meer een kwestie van uitgaan en speelt het geheel zich meer in de avonduren af.

Belangrijk is echter dat het een feest blijft!

Wanneer valt carnaval de komende jaren:

  • 22 februari 2009 t/m 24 februari 2009
  • 14 februari 2010 t/m 16 februari 2010
  • 6 maart 2011 t/m 8 maart 2011
  • 19 februari 2012 t/m 21 februari 2012
  • 10 februari 2013 t/m 12 februari 2013
  • 2 maart 2014 t/m 4 maart 2014
  • 15 februari 2015 t/m 17 februari 2015

Brabants dialect

l<hr id=

 

Het Brabants dialect is de kortste taal van Nederland en dus de meest efficiënte taal in de zakelijke wereld.

NL: Dit behoort tot de mogelijkheden!
Br: Dè ken!

NL: Hieromtrent kunnen wij u geen enkele zekerheid bieden!
Br: We witten ut nie!

NL: Zou u dat nog eens willen herhalen?
Br: Wè?

NL: Zulks ben ik geenszins van plan!
Br: Denkut toch nie!

NL: Ligt dat in de lijn der verwachtingen?
Br: Zu dè?

NL: Hiermee verwacht ik geen problemen te ondervinden!
Br: Hendig zat!

NL: Dit wordt door mij als bijzonder spijtig ervaren!
Br: Des sunt!

NL: Hetgeen u verteld, verbaast mij ten zeerste!
Br: Wè zeddu nou?

NL: Deze informatie is geheel nieuw voor mij!
Br: Daor wik niks van!

NL: Het leven van een Brabander gaat niet over rozen!
Br: Tis wè!

NL: Ligt dat binnen het kader van uw bevoegdheden?
Br: Meudde gij dè wel?

NL: Kunt u mij een prognose geven van de winstcijfers?
Br: Wè schuift dè?

NL: Ik denk, dat het heel verstandig is om onze samenwerking te beëindigen
Br: Houdoe! 

NL: Pardon, ik heb u niet goed verstaan; kunt u dat herhalen?
Br: Welluk?

NL: Daar zult u op generlei wijze achter kunnen komen!
Br: Witte tonnie !

NL: Weet u dat toevalligerwijs wel?
Br: Witte Gijt?

NL: Heeft u hiervan kennis genomen?
Br: Witte dè?

NL: Zou u dat niet meer willen herhalen?
Br: Bakkes!!! 

NL: Zou ik een meter bier van u kunnen krijgen?
Br: Pils, en veul!

NL: U heeft drie pogingen om achter de waarheid te komen!
Br:Drie k’raaien!

NL: Indien u dat nogmaals uitvoert…
Br: Agge da doe…

NL: Ik zou u willen verzoeken, dit pand te verlaten!
Br: Maok dè ge wegkom!

boos kereltje