A

A Wijzig
aai ei
Aars Anders
Aajrebaaje aardbeien
Aán Hein
Aasbak Houten hoekwantbak
Aaskuul Kuil voor het vangen van aas
Aasplank Plank waarop aasspleten en aasbak worden gezet
Aatje Laatse deel van de kuil
Aàtje Achttal (bijv. ’n aàtje flippe)
Aatjeslijn Lijntje tussen aatje en bakentje op de worderkuil
Aaatjestoutje Lijnstuk tot het dichtknopen van het aatje
Achterboegie Stuurboeg (ijzeren strip met gaten voor het vastzetten van de stuurpen)
Achtertou Touw tussen achtersteven en dwarskuil
‘ad – ‘adde Had – Gehad – Hadden
Aèck en ’n wéaraèkie Haag en oog
Aèltoeke Op aal vissen met hoekwant
Aèlwáant Hoekwant voor de aalvisserij
Aérebèië Aardbeien
Af’ouwe Voor de wind afhouden
Aïze Azen
Afsnijë Beëindigen van de teelt door het wegtrekken van de vis
‘akie van boord Haak in ’t boord voor de breefok
‘alf jassie Kort jasje (Volendams, van na 1950 toen de vrouw in “burger” –kleding ging)
‘alfnaègeltje Halfronde beschermlat tegen voorsteven
‘alf pleggie Achter de mast verlengd plechtgedeelte
aleg heilig
alegàrtbéèld heilighartbeeld
Allegáor Allemaal
‘alleve ‘aring Sprot (tweejarige haring)
alliendeg alleen
‘alsknope Gouden of zilveren knopenpaar in de boord van het mannen- of jongenshemd
ammáor steeds, alsmaar
An barrels Uitgeput – Uitermate vermoeid
An brokke`
An flarde
An pent
An vlagge`
‘àndelse Iets naar de hand zetten (handzaam maken)
Àniene Aaneen
Ànreige Hoeken aan snoeren steken
Ànwenders Lijnen waarmee oorstokken van de dwarskuil aan boord worden gedraaid
Apetriater Lelijk persoon
Apezak Waardeloos
Appardepo À propos – Wat ik zeggen wilde
Appelbloes Licht roze-rode kleur die dikwijls voor de wand in de woning werd gebruikt
Appelepap Appelmoes
Arregewaère Bekvechten – Redetwisten
As Als
As nóbeùrt Als nooit tevoren
Asseransie Onderlinge verzekering
‘assebassie Borreltje
Asteráant Brutaal
Asvarreke Stoffer van varkenshaar
Àaùs Haas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*