H

Academisch
Engels
Nederlandse verklaring


Habitueel Habitual uit gewoonte
Haematemesis Haematemesis bloedbraken
Hallucinatie Hallucination zinsbedrog, waanvoorstelling
Heesheid Raucousness heesheid
Hematologisch Haematological (niet: Hemaetolo-Gical) met betrekking tot de leer van het bloed
Hematoom Haematoma bloeduitstorting in de huid
Hematurie Haematuria bloed in de urine
Hemeralopie Haemeralopia nachtblindheid
Hemiplegie Hemiplegia halfzijdige verlamming
Hemodialyse Haemodialysis bloedzuivering door middel van een kunstnier
Hemofilie Haemophilia bloederziekte
Hemolyse Haemolysis vernietiging van de rode bloedlichaampjes
Hemopathie Haemopathy bloedziekte
Hemoperfusie Haemoperfusion bloedzuivering door middel van een kunstnier
Hemopontisch Haemopoietic bloedvormend
Hemopton Haemoptysis bloedspuwen
Hemorragie Haemorrhage bloeding
Hemorro

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*