S

Academisch Engels
Nederlandse verklaring
Salicylisme Salicylism vergiftiging door gebruik van salicylpreparaten
Saline Saline zouthoudend
Salivatie Salivation speekselvloed
Salpingitis Salpingitis ontsteking van de eileider
Saluretisch Saluretic met betrekking tot een zoutuitwasser
Saprofyt Saprophyte plant die van organisch afval leeft
Sarcoom Sarcoma kwaadaardig gezwel
Scabies Scabies schurft
Scarlatina Scarlatina roodvonk
Schizofrenie Schizophrenia chronische geestesziekte met perioden van verwardheid en psychose
Sciatica Sciatica ischias, pijn in rug lopend langs de bilzenuw
Sclera Sclera harde oogrok
Sclerose Sclerosis ziekelijke verharding
Scotoom Scotoma blinde vlek in het gezichtsveld
Seborroe Seborrhoea talgvloed
Secretie Secretion afscheiding
Secundair Secondary bijkomstig
Sedativum Sedative kalmerend middel
Sedentair Sedentary wie een zittend leven leidt
Sediment Sediment bezinksel
Sedimentatie Sedimentation bezinking
Segment Segment onderdeel
Sekwester Sequestra stukje los liggend dood weefsel
Selectief Selective uitkiezend
Semisynthetisch Semisynthetic van scheikundige oorsprong
Seniliteit Senility geestelijke en lichamelijke ouderdomsverschijnselen
Sensibilisatie Sensitization gevoelig maken
Sensorieel Sensory sensorisch, gewaarwordend, zintuiglijk, m.b.t. het bewustzijn
Septikemie Septicaemia bloedvergiftiging
Septisch Septic m.b.t. sepsis, dit is een levenbedreigende toestand omdat ziektekiemen (bijv. Bacterie) zich vermenigvuldigen in het bloed
Septum Septum tussenschot
Sequelae Sequelae nasleep van een ziekte
Seroconversie Seroconversion omslag van bloedwaarden van seronegatief naar seropositief
Serologisch Serological met betrekking tot serum v.h. bloed
Serum Serum het vloeibare stof die overblijft als bloed is gestold, vloeistof van het bloed (bloed bestaat uit cellen en vloeistof)
Shock Shock toestand die ontstaat door acute te geringe bloedtoevoer naar weefsels door ondervulling van het slagaderlijk systeem
Shunt Shunt kunstmatige verbinding tussen twee kanalen of bloedvaten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*