E

Academisch
Engels
Nederlandse verklaring


Ecchymose Ecchymosis blauwe plek
Echografie Echography beeld (of foto) van organen dat gemaakt wordt via geluidsgolven die worden teruggekaatst
Eclampsie Eclampsie stuipen of toevallen tijdens zwangerschap
Ectopisch Ectopic buiten zijn normale ligging
Eczeem Eczema oppervlakkige huidaandoening
Effect Effect uitwerking
Effectief Effective doeltreffend
Efficient Efficient doelmatig
Effusie Effusion doorsijpelen van vloeistof naar lichaamsholte of weefsel, de vloeistof zelf
Ejaculatie Ejaculation zaadlozing bij de man
Ejectiefractie Ejection Fraction hoeveelheid vloeistof die bij bijv. 1 hart(pomp)slag weggepompt wordt
Elastisch Elastic rekbaar
Electief Elective verkozen, voorkeur hebbend
Elektro-Encefalo-Grafie Electroencephalo-Graphy beeld van de elektrische hersenstroom
Elektrocardiografie Electrocardio-Graphy onderzoek van de electrische activiteit van het hart
Elektrofysiologisch Electrophysiological met betrekking tot elektrische verschijnselen in levend weefsel
Elektrolyt Electrolyte chemische verbinding die in waterige oplossing in ionen wordt gesplitst
Eliminatie Elimination verwijdering
Embolie Embolism bloedvatverstopping
Embryo Embryo vrucht in het moederlichaam
Emesis Emesis braken
Emeticum Emetic braakmiddel
Emfyseem Emphysema longaandoening
Emolliens Emollient middel om huid, slijmvliezen enz. weker te maken
Emotioneel Emotional gevoelsmatig
Empirisch Empiric wat op ervaring of proefneming berust
Empyeem Empyema etterophoping
Emulgeren Emulsify een melkachtige oplossing vormen
Emulsie Emulsion vloeistof in fijne druppels in een andere vloeistof aanwezig
Enantheem Enanthema uitslag op de slijmvliezen
Encefalitis Encephalitis hersenontsteking
Encefalopathie Encephalopathy hersenziekte
Endemisch Endemic inheems
Endocarditis Endocarditis ontsteking van de hartwand
Endocrien Endocrine met inwendige afscheiding in de bloedstroom, hormonaal
Endogeen Endogenous van binnen uit
Endometriose Endometriosis baarmoederslijmvlies buiten baarmoeder
Endoscopie Endoscopy (kijk)onderzoek van lichaamsholten of inwendige kanalen
Endotheel Endothelium inwendig bekledings weefsel van bloed- en lymfvaten
Endotoxisch Endotoxic met betrekking tot gifstoffen uit afgestorven bacterie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*