W

Waai Wei (vloeistof die overblijft van de melk waar uit kaas is gemaakt. De overgebleven vetten vormen de grondstof voor weiboter)
Waai-butter Weiboter (Zie: Koppies butter)
Wáant Want (vuist-handschoen / Viswant – Visnetten
Waèg Hoekplaats in een bedstede onder een schuin dak (in de waèg)
Wántdrèggetje Dreggetje voor het opvissen van gebroken hoekwant
Wáperik Afwaswater (door het ontbreken van waterleiding was tot ±1920 schoon water dikwijls schaars.Veel werd er afgewassen in een stenen Jacobijns potje. Het vervuilde water werd “waperik” genoemd)
Warskip – Te warskip Waardschap – Logeren – Uit logeren gaan
Wasze Waren
Wed Naad tussen boven- en onderzijde van een kuil
Wedde Boven- en onderzijde van een kuil aan elkaar steken
Weddraède Verterkingsdraden in de wed van een kuilnet
Wedmask Maas langs één van de kanten van een kuilnet
Wéerus Nogmaals – Opnieuw
Wégering Plank in grote Volendamse botter; boven langs de poten van de deken
Wégeringetje Plank in grote Volendamse botter; onder langs de spanten van het achterschip
Weggoiwáant Hoekwant voor eenmalig gebruik
Wèik Weke, zachte grond
Wèik op ‘t ‘ard Dun laagje slib op harde zandgrond
Wéust Geweest
wet wat ; iets
Wét zè je Hoe vind je … (die of dat)
Wier Werd
Wit’emd Zwart-wit geborduurd hemd met zilveren muntvormig knopen (tot ± 1920 gedragen door jongens wanneer ze in de kerk werden aangenomen)
’n wiggie 100 pond
Winddroogd skartje Zie: Droogd skartje
Wind op’t tassie Tegenwind
Wit wáter Zie: Dik water
Wòenderkuul Door twee botters voortgesleept kuilnet
Worp Greep van 4 haringen (Zie: Tal)
Worre Worden – Geworden
Wurremetoeke Vissen met wormen geaasd hoekwant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*