Z

Záad Gezegd
’n Záakie Iets bijzonders
Zachiesan Geleidelijk
Zadding Zakding (Snuisterij voor meisjes)
Zangerig Zeurderige pijn
Zéèr Pijn
Ze èige Zichzelf
Zègge Zeggen
Zèid Gezegd
Zèilevalsblok Bovenste blok van het zeileval
Zìjdoèk Zwarte zijden shawltje dat strak opgerold door de man wordt gedragen
Zoènder tut of kéèr Zonder ophouden
Zoètje Volendamse vismaaltijd
Zokkene Zulke
Zò’n zoèdje Wat een toestand
Zoutboek Notitieboek voor het zoutverbruik
Zulbak Stortplaats voor visafval
Zullie Ze (bijv. ‘ze zeggen’)
Zwaai Stalen hoek van 45° (timmermansgereedschap)
Zwarte rok Zwarte plooirok, die na 1945 de blauwe plooirok verdrong
Zwumme Zwemmen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*