B

Academisch Engels Nederlandse Verklaring
Bacil Bacillus staafvormige bacterie
Bactericide Bactericide bacteriedodend middel
Bacterinmie Bacteraemia aanwezigheid van bacteriën inhet bloed
Bacteriod Bacteroid gelijkend op bacterien
Bacteriologisch Bacteriological met betrekking tot bacterien
Bacteriostaticum Bacteriostatic stof die de toename van bacterien belemmert
Balanitis Balanitis ontsteking van de eikel bij de man
Barrier Barrier begrenzing, bescherming
Basaal Basal aan de basis liggend
Base Base loog, stof die zout vormt
Benigne Benign goedaardig
Beschermend Protective beschermend
Beta-Blokkeerder Betablocker geneesmiddel dat de bloeddruk regelt
Beta-Mimeticum Betamimetic geneesmiddel dat beta-dgedeelte van het onwillekeurig zenuwstelsel stimuleert
Bifasisch Biphasic in twee fasen verlopend
Bilateraal Bilateral aan 2 kanten, in twee richtingen (buitenkanten)
Biliair Biliary met betrekking tot gal
Bio-Equivalent Bioequivalent biologisch vergelijkbaar, met dezelfde kracht en uitwerking
Bioavailability Bioavailability biologische beschikbaarheid
Biochemisch Biochemical met betrekking tot de chemische omzetting van stoffen in levende wezens
Biodegradatie Biodegradation natuurlijke afbreekbaarheid
Biologisch Biological met betrekking tot levende wezens
Biopsie Biopsy een stukje weefsel uit een orgaan verwijderen voor onderzoek
Biosynthese Biosynthesis de opbouw van stoffen in het lichaam
Biotransformatie Biotransformation omvorming van stoffen binnen het levende weefsel
Advertentie
Blefaritis Blepharitis ontsteking van een ooglid
Blisterverpakking Blister Pack verpakking van plastic
Blok Block stremming
Bolusinjectie Bolus Injection in 1 keer inspuiten van een geneesmiddelendosis in het bloed
Borborygmus Borborygmus darmgeruis
Bradycardie Bradycardia ongewoon langzame hartslag
Bradykinesie Bradykinesia verlangzaming van de bewegingen
Bradypnoe Bradypnoea vertraagde ademhaling
Breedspectrum Broad Spectrum met een breed werkingsgebied, veel gebruikt voor antibiotica
Bronchiaal Bronchial met betrekking tot de luchtpijp-takken
Bronchinctasie Bronchiectasis verwijding van de luchtpijn-vertakkingen
Bronchitis Bronchitis ontsteking van de luchtpijptak
Bronchoconstrictie Bronchoconstric-Tion vernauwing van de luchtpijp-takken
Bronchodilatatie Bronchodilatation verwijding van de luchtpijp-takken
Bronchopneumonie Bronchopneumonia longontsteking die uitgaat van de luchtpijptakken
Bronchopulmonair Bronchopulmonary met betrekking tot de lucht-pijptakken en de longen
Bronchospasme Bronchospasm kramp met vernauwing van de luchtpijptakken
Bronchus Bronchus luchtpijptak
Buccaal Buccal van de wang
Buccofaryngeaal Buccopharyngeal met betrekking tot de mond (wang) en de keel
Bulbair Bulbar met betrekking tot het verlengde merg (onderste deel van hersenen)
Bulleus Bullous blaarvorming
Bursitis Bursitis ontsteking van een slijmbeurs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*