V

Academisch
Engels
Nederlandse verklaring
Vaccin Vaccine entstof om afweer op te bouwen
Vaccinatie Vaccination inenting
Vaccinia Vaccinia ziektetoestand na inenting
Vagaal Vagal met betrekking tot de tiende hersenzenuw, de vagus zenuw
Vaginaal Vaginal met betrekking tot de schede v.d. vrouw
Vagolitisch Vagolytic alsof de werking van de tiende hersenzenuw onderbroken is
Vagotenie Vagotenia verschuiving van het evenwicht in het zenuwstelsel
Validiteit Validity geldigheid
Valvula Valvule klepje
Variabiliteit Variability veranderlijkheid
Variatie Variation geringe afwijking
Varicella Varicella waterpokken
Varix Varicose Vein spatader
Vasculair Vascular met betrekking tot de bloedvaten
Vasculitis Vasculitis vaatonsteking
Vasoactief Vasoactive van invloed op de omvang van bloedvaten (samentrekking of verwijding)
Vasoconstrictie Vasoconstriction vaatvernauwing
Vasodilitatie Vasodilitation vaatverwijding
Vasomotorisch Vasomotor van invloed op de omvang van bloedvaten
Vasopressor Vasopressor stof die de samentrekking van spierweefsel bevordert
Vegetatief Vegetative buiten het bewustzijn om
Vehiculum Vehicle drager
Venerisch Venereal met betrekking tot de geslachtsziekten
Veneus Venous met betrekking tot de aders
Ventilatie Ventilation de luchtverplaatsing bij het ademen
Ventraal Ventral aan de buikzijde
Ventriculair Ventricular met betrekking tot de orgaanholte
Vertebraal Vertebral met betrekking tot de wervels
Vertigo Vertigo duizeligheid
Vesicaal Vesicular met betrekking tot de blaas
Vestibulair Vestibular met betrekking tot het evenwichtsorgaan
Vigiliteit Vigilance waakzaamheid
Viraal Viral door een virus veroorzaakt
Virilisatie Virilization vermannelijking
Visceraal Visceral met betrekking tot de ingewanden
Viscositeit Viscosity kleverigheid, stroperigheid van een vloeistof
Visioen Vision droombeeld
Visueel Visual met betrekking tot het zicht
Vitale Capaciteit Vital Capacity nuttige longinhoud
Vitreus Vitreous glasachtig
Voluntarius Voluntary vrijwillig
Vomitus Vomitus braaksel
Vulvair Vulval met betrekking tot de schaamspleet
Vulvovaginitis Vulvovaginitis ontsteking van de schaamspleet en de schede

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*