X

Academisch Engels Nederlandse Verklaring
Xanthoom Xanthoma gelige verhevenheid op de huid
Xanthopsie Xanthopsia geelzien
Xeroftalmie Xerophthalmia uitdroging van het hoornvlies