C

C

Coesjoe Cachou (een plantenextract dat als taanmiddel werd gebruikt)
Compejie Vlootverband van 30 à 40 botters ( van Compagnie)