Dictee van een schoolkind

Overgenomen uit een dictee van een schoolkind

“De Hengeltjes wone in de emel.”

“De burregemaister van Henkuize.”

“Door ’n windoos woei us tent om.”