X

Academisch
Engels
Nederlandse verklaring
Xanthoom Xanthoma gelige verhevenheid op de huid
Xanthopsie Xanthopsia geelzien
Xeroftalmie Xerophthalmia uitdroging van het hoornvlies
Xerostomie Xerostomia droge mond